× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Poradnia Reumatologii Klinicznej - Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Poradnia reumatologiczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:

  • Reumatologia


Adres

42-6757309
Pomorska 251
92-213 Łódź

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1